BIOFARMACIJA

Vežbe počinju u petak, 28.02. u 16h. Laboratorijske vežbe ne kreću pre tog petka.

Sve detalje u vezi sa predmetom imate na slici. DSC_0410

Što se izostanaka sa “predavanja” petkom tiče – računaće vam se kao jedan dozvoljen minus na vežbama. Imate pravo dakle da izostanete sa jednog predavanja petkom, da naredne nedelje normalno odradite lab vežbu ali da do kraja trajanja vežbi više ne izostajete.

STABILNOST LEKOVA

Vežbe iz predmeta Stabilnost lekova će se održati u bloku krajem semestra.
Predavanja iz predmeta će biti održana tokom semestra a o detaljima početka ćete biti obavešteni.

U međuvremenu, potreban mi je tačan broj studenata koji su Stabilnost lekova i Analizu prirodnih proizvoda (ili jedan od njih) prijavili kao izborne