BIOFARMACIJA – obaveštenje

 • Termini predavanja

U sredu (02.04.2014.) će biti održana dva predavanja iz Biofarmacije:

 1. termin od 15h (regularan termin) i
 2. termin od 15.45 (umesto predavanja prof. Zekovića sa Tehnološko-metalurškog Fakulteta).
 •  Seminarski radovi
 1. Krajnji termin za prijavljivanje studenata za pisanje seminarskih radova je sreda (02.04. do 12h).
 2. Krajnji rok za dostavljanje napisanih seminarskih radova je 21.05. do 12h (u okviru Biofarmacije, pisanje seminarskih radova se svrstava u dobrovoljne predispitne obaveze studenata i neophodno je da te obaveze budu ispunjene pre organizovanja ispita).
 3. Spisak tema za seminarske radove i termin održavanja konsultacija će biti naknadno istaknuti (prema broju prijavljenih studenata)
 •  Ispit

Precizan termin održavanja ispita u maju (pre početka regularnog junskog roka) će biti naknadno istaknut, ali nikako ne može da bude organizovan pre termina predviđenog za dostavljanje seminarskih radova jer za formiranju finalne ocene se vrednuje i seminarski rad (način vrednovanja seminarskog rada je objašnjen na održanom predavanju, a način formiranja finalne ocene za studente koji ne žele da pišu seminarski rad je objašnjen u prvom obaveštenju koje je dostavljeno na početku semestra).

BIOFARMACIJA – obaveštenje

Termin održavanja komsultacija je u sredu (26.03.) od 13h u lab 4.

Termin održavanja kolokvijuma je u ponedeljak, 31.03. u amfiteatru prema sledećem rasporedu:

 • 15h – grupe I i II
 • 15:30h – grupe III i IV
 • 16h – grupe V i VI

Za kolokvijum je neophodno poneti papir za pisanje i digitron