SPISKOVI

Spiskovi prijavljenih studenata za predmet:

 1. BIOFARMACIJA – ispit 07.07.2014.
  (osoba koja se potpisala sa tačkicama ukoliko želi da izađe bi trebala da se identifikuje, ne znam da li će mi tražiti detaljan spisak)
 2. TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM – usmeni ispit, 03.07. i 08.07.
  (ne postoje sankcije ukoliko se ne pojavite na usmenom ispitu)

Za sve nepravilnosti, kontaktirajte me putem Facebooka.

OVERA SEMESTRA

Overa letnjeg semestra će se odvijati od 16.06.-27.06.
Potrebna dokumentacija:

 1. Index sa svim potpisima
 2. Uplata od 1000,- dinara na 840-1633666-55
  Primalac: Medicinski fakultet Novi Sad
  Poziv na broj: broj indeksa-100
 3. Popunjen semstralni list