SPISAK STUDENATA

Spisak prijavljenih studenata za ispite:

  1. Medicinska biohemija – kolokvijumi I i II
  2. Patološka fiziologija

možete pogledati u nastavku. Sve korekcije na postojećem spisku moguće su do sutra (19.08.) do 19h

Ukoliko se niste potvrdili preko e-servisa, dužni ste da, ukoliko želite da polažete ova dva ispita, potvrđivanje obavite na Katedrama u za to predviđeno vreme.

Spisak studenata sept’14

BIOFARMACIJA

Raspored studenata za polaganje ispita u septembarskom roku, 25.08.

  • 12:00 – studenti čija prezimena počinju sa A do M
  • 13:00 – studenti čija prezimena počinju sa  N do Ž