FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA III – upis ocena

Konačan spisak sa predlogom ocena možete pogledati ovde.

Upis ocena, kao i gledanje testova se može obaviti u ponedeljak od 11h u kancelariji profesorke (na kraju hodnika). Takođe, od sada teče rok od 24h za slanje maila ukoliko želite da poništite test.