DERMATOVENEROLOGIJA – raspored predavanja

Predavanja se održavaju prema sledećem rasporedu:

 • 26.03. – prof. dr M. Jovanović 10:00-12:30
  • vežbe: dr. M. Ivković Simić – vežbaonica – eflorescencija
 • 02.04. – doc. dr Z Gajinov 10:00-12:30
  • vežbe: dr A. Petrović i dr Lj. Vujanović – Klinika i Poliklinika
 • 09.04. – prof. dr S. Stojanović 10:00-12:30
  • vežbe: dr Tatjana Roš i dr A. Petrović – Klinika i Poliklinika
 • 16.04. – doc. dr Z Golušin 10:00-12:30
  • vežbe: doc. dr Z. Golušin – vežbaonica – terapija
 • 23.04. – doc. dr S. Prćić 10:00-12:30
  • vežbe: dr Tatjana Roš i dr B. Gajić – Klinika i Poliklinika