POTPISI – X semestar

Molim Vas da u skladu sa sledećim podacima popunite indexe i da ih SUTRA, 28.04., ostavite u kutiju namenjenu za to, na Farmaciji.

  • Praktična recepturna farmakologija i farmaceutska tehnologija (prof. dr Jovan Popović) 30 + 120    2ESPB
  • IZBORNI PREDMETI (svi su u formatu 60 + 15     5ESPB) :
    • Odabrana poglavlja kliničke farmakokinetike (prof. dr Jovan Popović)
    • Dermatovenerologija: dijagnostika i terapija (prof. dr Milan Matić)
    • Lekovi u ginekologiji, trudnoći i laktaciji (nisam siguran da li se piše prof. dr Mirjana Bogavac ili neko drugi od nastavnika)
    • Forenzička toksikologija (takođe, ne pišete nikoga)

Stikerom ili na neki drugi način, naznačite na korici koje izborne predmete ste slušali.