Potpisi

Molim vas da popunjene indekse donesete u ponedeljak 13.01. na predavanje iz Ispitivanja namirnica.

Indekse popunjavajte sledećim podacima:

PREDMET: Medicinska biohemija (doc. dr Tatjana Ćebović)
Teorijska nastava (predavanja): 60
Praktična nastava (vežbe): 30

PREDMET: Ispitivanje namirnica (prof. dr Budimka Novaković)
Teorijska nastava (predavanja): 75
Praktična nastava (vežbe): 30

PREDMET: Farmaceutska tehnologija 1 (prof. dr Zoran Zeković)
Teorijska nastava (predavanja): 15
Praktična nastava (vežbe): 45

PREDMET: Analiza lekova (doc. dr Jelena Cvejič)
Teorijska nastava (predavanja): 30
Praktična nastava (vežbe): 60

 

Nastaviće se… 🙂