FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA – pitanja i odgovori

Odgovori na nekoliko (trenutno) aktuelnih pitanja:

P1: Kako izgleda praktični?
O1: Dobije se Rp, napiše se, Mladena pogleda da li je dobro napisan i uradi se onda praktično gde se gleda svaki korak rada.

P2: Koleginica Jelena Radić ima 0 na bodovima iz testa Tableta
O2: Jelena, dođi u ponedeljak na fakultet da vidimo šta se dešava.

P3: Praktični počinje 23.01. u 12:30? Neke kolege imaju praktični iz Ispitivanja namirnica pa da mogu da nađu zamenu.
O3: Zbog Božane, jer ima obaveza, praktični kreće u 14:30. Grupe će biti istaknute u ponedeljak. Praktični traje dva sata, a Mladena će se dogovoriti sa Jelenom Jovičić ukoliko bude bilo nekog preklapanja.

P4: Šta će biti sa kolegama koje nisu stekle pravo na usmeni ispit?
O4: Neka se pojave u ponedeljak, verovatno će praktični imati u martu ili aprilu.

P5: Koleginici Bajić se ne slaže računica sa ukupnim bodovima. 
O5: Neka me potraži u ponedeljak