DERMATOVENEROLOGIJA: DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA

Nastava iz izbornog predmeta počinje u četvrtak, 19.03. u 10h u učionici Zavoda za kožne i venerične bolesti (zgrada broj 8 http://kcv.rs/rsCIR/mapa_kcvCIR.html). Sastanak je ispred klinike, oko 9:50

Neophodno je nošenje mantila! 

Nastava će biti organizovana u 6 termina (jedno-dva predavanja po terminu i vežbe, sve na klinici), do 23.04. aprila će se završiti. Ispit se polaže u vidu testa.

Literatura:

  1. Dermatovenerološka propedevtika – praktikum – 65 dinara (u kopirnici)
  2. Venerologija – knjiga (sa slikama u boji 😉 ) – 250 dinara (u skriptarnici)
  3. Dermatovenerologija (dodatna literatura Medicinskog fakulteta u Beogradu)

RECEPTURNA FARMAKOLOGIJA

Spisak studenata za izradu seminarskih radova možete pogledati ovde

Ukoliko je potrebna dopuna spiska, javite mi. Teme koje bi prezentovale u ponedeljak su:

1. Istorija apoteka

2. Otrovi i trovanje

3. Akademik Jovan Tucakov i njegovo delo

4. Ekspres receptura

 

Predavanje ovog ponedeljka počinje redovno, od 13:15. Dužina prezentacije ne bi trebala da prelazi 15 minuta

ELEKTIVNI PREDMETI

Dostavljen je spisak studenata koji su se izjasnili za elektivne predmete u letnjem semestru. Izjasnilo se 89 studenata. Spisak studenata po predmetima možete pogledati ovde.

Na predmetima na kojima postoji manje od 5 studenata možda ne bude organizovana nastava, pa će ti studenti biti prebačeni na neki od predmeta koji se održavaju.

Nastava iz elektivnih predmeta će početi nakon što dobijem detaljne informacije od šefova katedri, a o terminu ćete biti blagovremeno obavešteni.

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA III – ispit

Ispit će se održati u amfiteatru farmacije sa početkom u 11h prema sledećem rasporedu:

  • I grupa 11-12  (prezimena od A do M, zaključno sa Lovren Petrom)
  • II grupa 1215-1315 (prezimena od M do S zaključno sa Reljić Marina)
  • III grupa 1330-1430 (prezimena od S – pa do kraja spiska)

Broj ostvarenih bodova na predispitnim obavezama možete pogledati ovde.